Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Borrning med hjälp av centriskt upptagande av reaktionsmoment

Diarienummer
Koordinator EKSTRÖM BYGGTEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Syftet och målet med projektet var att ta fram en fysisk prototyp för att lättare visa framtida samarbetspartners att metoden fungerar i praktiken samt knyta upp en aktör som ville delta i vidare kommersialisering av innovationen. En prototyp har designats, tillverkats och ett provobjekt har gjutits. Två världsledande aktörer inom hålsågning (Hilti och Husqvarna) har initialt visat intresse för innovationen.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntande effekter var att praktiskt kunna demonstrera att principerna för innovationen fungerar i labbmiljö. En prototyp har designats, tillverkats och ett provobjekt har gjutits. Innovationen är provad under laboratorieförhållanden och resulterande krafter är uppmätta. Två världsledande aktörer inom håltagning bjöd in till deras respektive laboratorium för demonstration.

Upplägg och genomförande

Planerat upplägg och genomförande var att ta fram en prototyp, genomföra och utvärdera försök samt kontakt med framtida samarbetspartners. Innovationen visade sig fungera praktiskt i laboratorieförsök. Två världsledande aktörer inom håltagning visade förvånansvärt snabbt intresse för innovationen. I dialog med potentiella samarbetspartners uppstod frågan om detaljerad målgrupp och respektive företags befintliga produkter. Framöver kommer vi att även titta på aktörer utanför håltagning, sådana som har slutkund som VVS-montörer, elektriker etc.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 januari 2018

Diarienummer 2017-05478

Statistik för sidan