Borrning med hjälp av centriskt upptagande av reaktionsmoment

Diarienummer 2017-05478
Koordinator EKSTRÖM BYGGTEKNIK AB
Bidrag från Vinnova 240 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Innovationen är en metod som har potential att korta ledtiden för betonghåltagning med 30 %. Dagens metod för borrning/hålsågning innebär att ett stort stativ måste bäras och bultas fast i golv eller vägg. Innovationen innebär arbete utan stativ, dessutom underlättar man uppritningen vid borrstart och undviker även att förstöra kringliggande ytor. Projektet syftar till att göra en faktisk prototyp för att kunna visa att metoden fungerar i praktiken och för att hitta och knyta upp en aktör för vidare kommersialisering av lösningen/produkten.

Förväntade effekter och resultat

Förväntan och resultat är att praktiskt demonstrera att principerna för innovationen fungerar i verkligheten/labbmiljö.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande är framtagning av ritunderlag, tillverkning av komponenter, sammansättning av prototyp, genomförande av försök, utvärdering av försök samt kontakt med framtida samarbetspartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.