Born Global - Dugga Examination System

Diarienummer 2015-04133
Koordinator Dugga AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med vår medverkan i Born Global var att kunna utveckla och förfina affärsplan, marknadsplan samt strategier för internationalisering. (Uppfyllt) Vidare var målet för medverkan att kunna diskutera nyss nämnda områden med vår coach. (Ej uppfyllt) Emellertid saknade vi coach under större delen av programmet vilket inte var så bra.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat av Born Global är att vårt företag ska vara bättre förberett inför pågående internationalisering.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande av programmet Born Global stod personalen bakom Born Global för. Detta genomförande anser vi som programdeltagare var mycket bra.

Externa länkar

Dugga är ett digitalt examinationssystem för skolor och högskolor.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.