Bokbranschen i omställning

Diarienummer 2014-04393
Koordinator Vulkanisterna AB
Bidrag från Vinnova 80 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att planera en tävling för bokbranschen med fokus på egenutgivning. Målet var att organisera en innovationstävlingsworkshop på Vulkan för att formulera en plan för innovationstävling, samt att ta fram en konkret plan för en innovationstävling och en fullständig ansökan till höstens ansökningsomgång. Detta har genomförts och projektplanen har levererats samt sänts in till Vinnova för steg II.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat var att ta fram en konkret plan för en innovationstävling och en fullständig ansökan till höstens ansökningsomgång. Detta har genomförts och projektplanen har skrivits.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes enligt planerna: en tävlingsworkshop genomfördes med nyckelpersoner på Vulkan. Därefter formulerades en projektplan baserat på tankarna i workshopen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.