Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för maskinteknologi
Bidrag från Vinnova 4 800 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Syfte och mål

Som angetts i projektbeskrivningen har projektet två mål. Det första målet att drastiskt reducera användningen av bly i samhället. Genom att projektet visat hur blyfria Cu-legeringar kan tillverkas på effektivt och kunskapspaketering för spridning till SMF finns möjligheter att projektet ger önskad effekt med viss tidsfördröjning. Det andra målet, att bli Europaledande på bearbetning av blyfria kopparlegeringar, är svårt att kvantifiera men betydande framsteg har dock gjorts i denna riktning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har redan resulterat i en ny grupp av produkter tillverkade i mässing med låg blyhalt. Denna utveckling förväntas fortsätta då aktuell forskning visat att produktion i dessa material är möjligt. Även om tillverkningskostnaden för blyfria produkter inledningsvis kommer vara betydligt högre än för motsvarande produkt innehållande bly förväntas det mervärdet i en miljövänlig produkt skapa ett mervärde för konsumenten vilket kan berättiga ett något högre försäljningspris.

Upplägg och genomförande

Projektets genomförande delades upp i tre distinkta delar beroende på typ av arbetsmaterial; högren koppar, brons och mässing, där respektive arbetsmaterial hade olika problem och förutsättningar för hållbar produktion vid låga blyhalter. Samarbetet med projektet Lead-Free Brass finansierat av Mistra gav betydande synergieffekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03295

Statistik för sidan