Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Blodgasmätning för minskad barnadödlighet - här, globalt och bortom 2030

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 370 277 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering – höst 2018

Syfte och mål

Steg 1 av projektet hade fyra övergripande mål: 1.) Etablera ett komplett och sammansvetsat team, 2.) Ta fram en tekniskt genomförbar kravspecifikation, 3.) Påbörjad framställningen av en prototyp som uppfyller specifikationen, och 4.) Utveckla en tydlig plan för programmets steg 2 och 3. Alla dessa mål har uppnåtts och i flera fall till och med överträffats, där till exempel prototyputvecklingen gått långt snabbare än förväntat och ett fungerande system har kunnat utvecklas.

Resultat och förväntade effekter

Det övergripande resultatet i projektet har varit mycket lyckosamt där bland annat en produktiv och väl sammansvetsad arbetsgrupp har kompletterats och konsoliderats, en specifikation med över 70 fristående krav har sammanställts, en långsiktig och stark patentstrategi har utarbetats, en fullt fungerande prototyp av lösningen har utvecklats, och en detaljerad plan för det fortsatta arbetet har lagts upp. Som en effekt av detta står projektet väl rustat att gå vidare till nästa steg.

Upplägg och genomförande

Projektet har till stor del genomförts i form av gemensamma möten och workshops där medlemmar från konstellationens alla parter har deltagit. För att ytterligare förbättra förståelsen för respektive parts bakgrund, arbetssätt och kunskaper genomfördes tidigt också en serie studiebesök, där medlemmar från universitetet och företaget bland annat praoade en dag på sjukhuset. Upprätthållandet av en tät och kontinuerlig inbördes kontakt var en nyckelfaktor till det lyckosamma utfallet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03428

Statistik för sidan