BlockMaster Data Room - säker hantering av känslig data i samarbetsprojekt

Diarienummer 2013-03481
Koordinator BlockMaster AB
Bidrag från Vinnova 1 860 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet hann inte uppnås till fullo innan BlockMaster ABs tillgångar såldes. Tekniken gällande säker USB, management och fildelning färdigställdes i BlockMaster ABs regi.

Förväntade effekter och resultat

Tekniken hann inte kommersialliseras i BlockMaster AB, tekniken möte stort intresse på marknaden i de inledande skeenden av kommersialiseringen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet led av personalförändringar och av att företagets administration visade sig ha brister.

Externa länkar

BlockMasters hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.