BioProcess Innovation Center

Diarienummer 2017-03710
Koordinator STUNS STIFT F SAMV MEL UNIV I U-A NÄRINGSL O SAM - STUNS Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle
Bidrag från Vinnova 8 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Att bygga upp strukturer och processer för nationell aktörssamverkan kring BioProcess Innovation Center (BPI-Center) som ingår i regeringens satsning på en stark svensk life science sektor. BPI-Center är en avgörande och hittills saknad länk en kompletterande infrastruktur och verifieringsmiljö i utvecklingen av nya bioläkemedel. Projektet ska säkra en god beläggning i centret redan när infrastrukturen tas i bruk Q2 2018.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska säkra införandet av arbetssätt och metoder för intagning, genomförande, vidareföring av projekt samt en "immateriell" infrastruktur för antagningsprocess, selektionskriterier, process för uppföljning etc. Då verksamheten saknar motsvarigheter inom life science, kommer såväl anpassningar av förebildliga metoder som nyutveckling att krävas.

Planerat upplägg och genomförande

För detta behövs finansiering av intern industriell projektledare och COO (Chief Operating Officier) på halvtid knuten till BPI-Center. I tillägg till detta är det verksamhetskritiskt för etableringen av BPI-Center att under uppstartsfasen ha tillgång till verifieringsmedel som via en oberoende expertpanel vid behov kan beviljas projekt så att dessa, såsom verifieringsprojket i egen rättBPI-Center kommer att kunna ta emot de första projekten Q2 2018.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.