BioPartnering Future Europe, Stockholm 2013

Diarienummer 2012-04396
Koordinator SwedenBIO Service AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Nordic Life Science Days syftade till att exponera svensk och nordisk life science, brett definierat, för en internationell publik med det uttalade målet att attrahera investeringar till regionen samt att öka antalet samarbeten mellan företag och organisationer. Konferensen attraherade ett stort antal deltagare och en signifikant del av delegaterna kom från länder utanför Norden; de flesta från Europa, men även från Asien och Nordamerika. Partneringsystemet utnyttjades till sin maximala kapacitet.

Resultat och förväntade effekter

Antalet registrerade delegater uppgick till 647 från 350 företag från 20 länder. 562 delegater deltog i närmare 1000 partneringmöten och ´acceptance rate´ var mycket hög. I konferensprogrammet medverkade 98 talare, panelister och moderatorer. Ett antal större internationella företag och 73 mindre företag introducerade sig via presentationer och pitchar. Investerare beskrev sina behov i korta pitchar. I utställningen var 47 organisationer och myndigheter representerade. Effekten av konferensen förväntas vara ett ökat antal investeringar och samarbeten.

Upplägg och genomförande

Konferensen producerades av SwedenBIO med de nordiska systerorganisationerna som medarrangörer. Konferensprogrammet utformades av SwedenBIO i samråd med involverade organisationer och resulterade i ett brett program av relevans för life science sektorn. Investerare, delegater från företag och organisationer samt utställare rekryterades via en omfattande internationell marknadsföringskampanj. Partneringsystemet tillhandahölls av en marknadsledande organisation vilket garanterade ändamålesenlighet och hög funktionalitet.

Externa länkar

Nordic Life Science Days

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.