Bionedbrytbara funktionaliserade material för tillämpningar inom vävnadsregenerering

Diarienummer 2013-01429
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för fiber- och polymerteknologi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Vinnmer planeringsbidrag var att ordna, under perioden maj till sep 2013, ett par besök av Dr Daniela Pappalardo (DP) vid Institutionen för Fiber-och polymerteknologi (DFPT) av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm för att förbereda en fullständig ansökan till VINNMER Marie Curie bidrag. Syftet, vilket uppfylldes, var att dela de senaste forskningsresultaten och diskutera projektplaner med slutmålet att planera ett projekt i polymerkemi med fokus på biologiskt nedbrytbart material för vävnadsregenerering.

Resultat och förväntade effekter

Med hjälp av bidrag från VINNMER besökte DP KTH och planerade ett forskningsprojekt, vilket skrevs ihop till och lämnades in som ansökan till VINNMER Marie Curie. Projektplanen, tidsplanen, praktiska arrangemang och finansiella delen diskuterades och planerades. Dessutom var det stort fokus på att hitta rätt former/projekt för att optimal karriärutveckling för DP. Diskussion kring alla dessa aspekter gjorde att DP nådde målet och skickade in den slutliga ansökan (Diarenumm 2013-0433).

Upplägg och genomförande

DP besökte DFPT av KTH två gånger: 8-15 juni 2013 och från 31 augusti till 11 september 2013. Under dessa veckor träffade hon flera personer och i synnerhet hade hon vetenskapliga möten med lektor Anna Finne Wistrand för att diskutera och slutföra projektet. Detta var ett effektivt och givande sätt att genomföra projektet och den kompletta ansökan skickades in online den 16 september 2013 (Diarenumm 2013-0433).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.