BioModifierade ytor för digital tryckning utseende och känsla

Diarienummer 2015-01296
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 350 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation
Ansökningsomgång BioInnovation 2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att pröva om biobaserade material kan avändas för att skapa ytor med förbättrade egenskaper för digitaltryck vad gäller tryckbarhet och taktil upplevelse. De använda formuleringarna har gett önskade effekter, utförda försök har visat på förbättrade taktila egenskaper, mindre ´plastig´ känsla och synbara förbättringar i färgrymd och linjeskärpa.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet är att det går att belägga ytor med biobaserade substanser för att få förbättrade egenskaper för digital tryckning med avseende på tryckbarhet och taktila egenskaper. Förväntade effekter av detta är att man kommer att kunna modifiera substratytor speciellt för digitaltryckning i mindre volymer. Detta ger stora kostnadsfördelar då det inte kommer att behövas speciella kvaliteter för digitaltryckning utan det går att använda konventionella kvaliteter producerade i stora volymer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med planerings möten med alla projektparter, fysiska och per telefon. Kartong för försöken har tillhandahållits av Iggesund Paperboard. Bestrykningsförsöken samt utvärdering av tryckegenskaper som färgrymd och linjeskärpa och taktila egenskaper har genomförts vid Innventia. Tryckningen har genomförts vid Ricohs anläggningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.