BIOMATCELL Etapp 4

Diarienummer 2015-04533
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för klinisk vetenskaper, Avdelningen för biomaterialvetenskap
Bidrag från Vinnova 14 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckling av plattformar för att utvärdera biologiska effekter av 3D printade metall och keramimplantat inom ortopedi respektive neurokirurgi/oro-maxillo-facial (Arcam, OssDsign, GU, UU, KS, klinik). Utveckling av plattform för att studera vävnadsbarriärer och egenskaper hos mikroorganismer som interagerar med material avsedda för oro-maxillo-faciala och ortopediska applikationer (Neoss, Integrum, GU, klinik). Analys av ben och mjukvävnadsintegrering för nya koncept för hörimplantat respektive membraner för styrd vävnadsläkning (Oticon Medical, Neoss, GU).

Resultat och förväntade effekter

I studierna visas för första gången mekanismerna för integration av titan, kobolt-krom respektive keramer, preparerade genom additiv tillverkning (Arcam, OssDSign, GU, UU, KS, klinik). Genom analys av bakteriers biofilmbildande förmåga samt deras känslighet för antibiotika har en ny teknik utvecklats för screening av anti-bakteriella materialytor samt för infektionsdiagnostik i samband med protesinfektion (Neoss, Integrum, GU, klinik). I prekliniska studier har potentialen hos nya ytmodifikationer och membran utvärderats (Oticon Medical, Neoss, GU, klinik).

Upplägg och genomförande

Fas 4 adresserar kliniska utmaningar (vävnadsintegration och biomaterial-associerad infektion) inom det muskuloskeletala området genom att samla mikrobiologisk, molekylär, klinisk, material och industriell kompetens. Tekniska och mikrobiologiska plattformar har utvecklats och implementerats i syfte att nå en fördjupad insikt i de underliggande mekanismerna för integrering och uppkomst av infektion. Resultaten har varit mycket värdefulla för tolkningen av de mekanismer varmed de nya medicinska produkterna utför sina funktioner. 5 nya produkter/tjänster har skapats.

Externa länkar

http://biomatcell.org.gu.se/english

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.