Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Biokompositer-WP transport

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att förbereda en projektplan, inklusive t.ex. detaljerade projektmål, verksamhetsanalys , riskanalys, metod och projektets krav samt bilda ett starkt konsortium. Allt detta uppnåddes.Projektet syftar till att ta fram lösningar som kan påskynda introduktionen av nya lätta biobaserade kompositmaterial med fokus på fordonsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektet genomfördes som planerat. En ansökan som troliggjorde projektets syfte, mål och omfattning producerades inklusive bildandet av ett dedicerat konsortium.

Upplägg och genomförande

Aktörerna bildade en arbetsgrupp som genom möten arbetade fram ett projektförslag och bygger upp konsortiet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05100

Statistik för sidan