Biokompositer-WP transport

Diarienummer 2016-05100
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Förstudie till delprojekt i ett innovationsprojekt 2016

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att förbereda en projektplan, inklusive t.ex. detaljerade projektmål, verksamhetsanalys , riskanalys, metod och projektets krav samt bilda ett starkt konsortium. Allt detta uppnåddes.Projektet syftar till att ta fram lösningar som kan påskynda introduktionen av nya lätta biobaserade kompositmaterial med fokus på fordonsindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektet genomfördes som planerat. En ansökan som troliggjorde projektets syfte, mål och omfattning producerades inklusive bildandet av ett dedicerat konsortium.

Upplägg och genomförande

Aktörerna bildade en arbetsgrupp som genom möten arbetade fram ett projektförslag och bygger upp konsortiet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.