Biokompositer Pappersbaserade flaskor

Diarienummer 2017-02649
Koordinator BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL)
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Målet med delprojektet är att ta fram en pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck genom att: Utveckla en pappersbaserad flaska i kompositmaterial Utveckla hållbara barriärlösningar för pappersbaserade flaskor som uppfyller satta krav på syrgas-, vattenång- och koldioxidtransmission Skala upp tillverkning av flaskor av formgjuten fiber med barriär till pilotskala Anpassa/utveckla nya mätmetoder av ytor och barriärer på krökta ytor Undersöka olika återvinningsalternativ

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är: Identifieraderade metoder för framställning av barriärlösningar för pappersbaserade flaskor för kolsyrade drycker Uppstartad process i pilotskala för tillverkning av flaskor av formgjuten fiber med barriär (TRL 7) Nya mätmetoder för pappersbaserade flaskor Ökad kunskapen kring användandet av pappersbaserade flaskor för kolsyrade drycker Klarläggning gällande återvinningsdirektiv i Sverige och valda delar av Europa för den här nya förpackningslösningen En kontrollerad marknadsintroduktion för den nya förpackningslösningen

Planerat upplägg och genomförande

Det tekniska arbetet kommer genomföras inom sex aktivitetsområden: Behov, validering och demonstration Uppskalning Cirkulär ekonomi Barriärteknologier Fibergjutningsteknologier Mätmetoder

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.