Biokompositer Pappersbaserade flaskor

Diarienummer 2017-02649
Koordinator BillerudKorsnäs AB - BILLERUDKORSNÄS AKTIEBOLAG (PUBL)
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Målet med delprojektet är att ta fram en pappersbaserad flaska för kolsyrad dryck genom att: Utveckla en pappersbaserad flaska i kompositmaterial Utveckla hållbara barriärlösningar för pappersbaserade flaskor som uppfyller satta krav på syrgas-, vattenång- och koldioxidtransmission Skala upp tillverkning av flaskor av formgjuten fiber med barriär till pilotskala Anpassa/utveckla nya mätmetoder av ytor och barriärer på krökta ytor Undersöka olika återvinningsalternativ

Förväntade effekter och resultat

De förväntade resultaten är: Identifieraderade metoder för framställning av barriärlösningar för pappersbaserade flaskor för kolsyrade drycker Uppstartad process i pilotskala för tillverkning av flaskor av formgjuten fiber med barriär (TRL 7) Nya mätmetoder för pappersbaserade flaskor Ökad kunskapen kring användandet av pappersbaserade flaskor för kolsyrade drycker Klarläggning gällande återvinningsdirektiv i Sverige och valda delar av Europa för den här nya förpackningslösningen En kontrollerad marknadsintroduktion för den nya förpackningslösningen

Planerat upplägg och genomförande

Det tekniska arbetet kommer genomföras inom sex aktivitetsområden: Behov, validering och demonstration Uppskalning Cirkulär ekonomi Barriärteknologier Fibergjutningsteknologier Mätmetoder

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.