Biobaserade material i sjukvården

Diarienummer 2013-04618
Koordinator IKEM-INNOVATIONS-OCH KEMIINDUSTRIERNA I SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - maj 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att bidra till svensk konkurrenskraft på området biobaserade material i samarbete med sjukvårdens arbete för minskad miljöpåverkan. Målet har varit att ta fram en FoU /Innovationsagenda för ökad användning i biobaserade material i sjukvården. Detta mål har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en publicerad och kommunicerad agenda som engagerat många parter. Bland annat har agendaarbetet inneburit konkreta nya innovationer och affärer mellan aktörer som deltagit. Flera konkreta projektinitiativ har tagit fart med nya konsortier.

Upplägg och genomförande

Agendan har tagits fram i en strukturerad dialogprocess med en blandning av webinars, möten, intervjuer och workshops.

Externa länkar

Den färdiga agendan och sidan som använts vid framtagandet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.