Biobaserade kemikalier och material genom ökat samarbete mellan skogs- och kemiindustrin (Skogskemi)

Diarienummer
Koordinator Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 610 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011