Biobaserade kemikalier och material genom ökat samarbete mellan skogs- och kemiindustrin (Skogskemi)

Diarienummer 2011-02513
Koordinator Processum Biorefinery Initiative Aktiebolag - Processum Biorefinery Initiative AB
Bidrag från Vinnova 610 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011