Billiga och högeffektiva lysdioder baserade på perovskite

Diarienummer 2015-00648
Koordinator Linköpings universitet - IFM, Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 49 788 kronor
Projektets löptid mars 2015 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet för denna planeringsanslag är att stödja Dr. Sai Bai från KAUST , Saudiarabien , för att förbereda en gemensam ansökan till 2015 VINNMER Marie Curie Grant . Vi strävar efter att skapa ett innovativt internationellt samarbete mellan den svenska värden (LiU) och organisationer i Storbritannien på perovskit optoelektronik forskningsområdet på lång sikt .

Resultat och förväntade effekter

Med stöd av detta bidragbesökte Dr Sai Bai flera grupper som arbetar med perovskit optoelektronik (inklusive LiU och Oxford) , och diskuterade detaljer om det planerade VINNMER projektet under förberedelsefasen . Det föreslagna projektet syftar till att undersöka och tackla två stora utmaningar på perovskit lysdioder (Pe - LED ) , och därmed driva sina praktiska tillämpningar . Ansökan till det fullständiga förslaget är nästan klar nu och kommer att läggas fram i September,2015.

Upplägg och genomförande

Dr Sai Bai besökte LiU och Oxford, diskuterade och etablerade samarbeten med ledande forskare och gruppmedlemmar som arbetar med perovskit optoelektronik. Under detta period har ett internationellt samarbete universitet slutförts (University of Oxford) och ett utkast till förslag som samarbetades med prof Henry Snaith för VINNMER Marie Curie är nu nästan klar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.