Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Bildanalys och volymsensorer för optimering av återvinningskedjan

Diarienummer
Koordinator STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 371 275 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Bildigenkänning: Syfte, känna igen oönskat material. Mål, detektera så väl att vi kan ersätta manuella plockare. Uppfyllelse, Vi kan visa att detekteringen är bra, men måste lägga till automatiskt plock för att kunna vidimera lösningen. Volymmätning: Volymskanning. Syfte, få fram en produkt för att med Lidar ersätta bandvågar. Uppfyllelse, lyckades inte, avbrutet. Fyllnadsgrad kärl. Syfte, veta när kärl fylls upp för optimerad transport. Uppfyllelse, gick bra. Lösningen är hos kund. Avtalsförslag: Syfte, alla skall känna sig trygga. Uppfyllelse, gick bra alla parter nöjda.

Resultat och förväntade effekter

Bildigenkänning: Resultat, en produkt som kan visa / detektera oönskat material på band. Resultatet är som förväntat. Men för att få fullt utfall måste automatiskt plock läggas till. Volymmätning: Resultat, Volymskanning. Gick inte. vi förväntade oss en "mätare" för producerad volym. Fyllnadsgrad kärl. Resultat, en produkt som kan användas hos kund för transport optimering. Gick som förväntat och används nu. Avtalsförslag: Resultat, vi har avtal som alla är nöjda med. Som förväntat.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits så att vi haft möten regelbundet samt att Stena har tillhandahållit produktionsfaciliteter där tester har utförts. Detta har gjorts på ett bra sett men en stor utmaning var att inte störa produktionen då vi gjorde tester. T.ex. är det svårt att hinna med att se om bildigenkänningens detektering är rätt då bandet går med 1m/s och där ligger en stor mängd material - utan man har fått analysera i efterhand och då är "facit" redan borta borta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 juni 2017

Diarienummer 2017-02059

Statistik för sidan