Bildanalys och volymsensorer för optimering av återvinningskedjan

Diarienummer 2017-02059
Koordinator STENA RECYCLING INTERNATIONAL AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 551 490 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juli 2018
Status Pågående
Utlysning Öppen innovation i industrin
Ansökningsomgång Öppen innovation i industrin

Syfte och mål

Återvinningsindustrin ställs inför nya utmaningar med komplexa material och högre återvinningskrav vilket driver på behovet av nya lösningar. Syftet är att utnyttja den potential som nya digitaliserade innovationer för optimering av transporter och produktion såväl som kvalitetssäkring av producerat material erbjuder. Målet är utveckla bildanalys med lågkostnads 2d-foto och sensorer för volymkartläggning baserat på LIDAR-teknik för effektivare återvinning, och skapa kommersiella erbjudande för gemensam global lansering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leverera nya tekniska lösningar för kommersialisering som bidrar till en cirkulär ekonomi med mer information om inflöde och utflöde i processer vilket möjliggör specialiserad återvinning, ökad återanvändningen och minskade värdeförluster. Ytterligare resultat som förväntas och förmedlas genom slutrapport är utveckling av samarbetsformer mellan bolag i öppen innovation inkl. hur immateriella tillgångar skall värderas och hanteras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har delats in i 4 arbetspaket och kommer arbeta med en öppen innovationsprocess i sex steg där samverkan mellan de ingående bolagen sker löpande. 1) Problemformulering/Behovsformulering: Stena och dess kunder sätter förutsättningar för de utmaningar som ska mötas. 2) Omvärldsanalys och samverkan: Undersöker vad som redan gjorts och finns tillgängligt inom området. 3) Teknikutveckling: Baserat på egen utveckling och resultat från omvärldsanalys. 4) Tester i operativ miljö 5) Anpassning 6) Kommersialisering Steg 3-5 kan genomföras flera gånger i loop efter behov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.