Big Data Analytics and Infrastructure for Business Intelligence, Biomedicine and Health

Diarienummer 2014-05010
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 3 173 574 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att kombinera modern avancerad forskningskompetens på Chalmers med spjutspets teknologisk kompetens inom datahantering och analys vid Persistent, en värld ledande företag inom mjukvaruutveckling till (a) skala forskningsverktyg till verkliga datamängder med hjälp av Hadoop, Cloud och relaterad teknik och (b) anpassa verktygen för problem från svenska kommersiella partners.

Förväntade effekter och resultat

(a) IT-verktyg för socialt nätverk och media analytics utvecklat tillsammans med Recorded Future och Findwise skalaed upp med Hadoop och Cloud teknik och anpassat för de behov hus kunder som Volvo, ABB och Ericsson. (b) Utveckla Open Stack arkitektur för ICTBioMed och berika den med olika lagring, analys och visualisering rörledningar för cancer och andra biomedicinsk forskning. (c) Utveckla i´cloud analytics´ infrastuktur och analys för att stödja forskning och kommersiella partners tillsammans med Sahlgrenska med stöds av Vinnova för hälsorelaterade lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att drivas i ett agilt sätt. PI spelas en nyckel samordnings roll mellan Chalmers, de samarbetande svenska företagen och ihållande. PI kommer att tillbringa 6 månader varje år vid Persistent vid olika punkter i år som dikt av projektets behov. Projektet därmed budgetera för rörlighet i båda riktningarna flera gånger

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.