Big Data Analytics and Infrastructure for Business Intelligence, Biomedicine and Health

Diarienummer 2014-05010
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Data och informationsteknik
Bidrag från Vinnova 2 985 277 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Academy Outgoing 2014-09-16

Syfte och mål

Projektets mål var att: - utveckla kompetens i Big Data-infrastruktur och analys för affärsinformation och biomedicin och hälsa - utveckla förmåga och kompetens för att göra en professionell övergång från en akademisk miljö till en position mellan akademin och industrin. - Använd mobilitetsperioden för att inkubera ett startföretag baserat på avancerad forskning och riktad till stakeholders med stor påverkan inom industrin.

Resultat och förväntade effekter

Projektets har varit framgångsrikt och alla mål uppnåddes: - Kompetens har byggts med hjälp av kompletterande styrkor från Chalmers och Persistent, vi har byggd up en Big Data ingenjörsgrupp på Chalmers och har rekrytered till en startup - Professionell utveckling har resulterat i en övergång från en rent akademisk miljö på Chalmers till en position mellan akademin och industrin som förväntas utvecklas mer fullständigt de närmaste två åren. - En startup Machine Intelligence Sweden AB inkuberats och är redan engagerad i projekt med ledande aktörer inom branschen.

Upplägg och genomförande

Projektet var strukturerat som ett outgoing mobilitetsprogram från en ren akademisk miljö hos Chalmers till ett ledande internationellt IKT-företag Persistent Systems. Projektet genomfördes via en serie besök på Persistent med interaktion med ledarskapet i Persistent inklusive VD, CTO och flera VD, särskilt VD för forskning vid Persistent Labs. En slutliga resultat har varit ett internationellt konsortium för Big Data in Biomedicine annonserat vid ett nyligen EMBO-symposium i New Delhi (26 februari 2018): http://meetings.embo.org/event/18-data-biomedicine

Externa länkar

A consortium for Big Data in Biomedicine has been announced at a EMBO symposium with leading international partners

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.