Bidrag 2011 Utlandsbaserad omvärlsbevakning

Diarienummer 2011-01066
Koordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat