Bicycle-to-Bicycle and Bicycle-to-Car Traffic Assistance System

Diarienummer 2016-03498
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 9 833 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i ITEA3 Proposers´ Days i Paris 13-14 september. Presenterade egna projektidén AVRUS - All vulnerable road users´ safety om säkerhet för utsatta trafikanter. Stort intresse och många kontakter.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat: Inlämnad ansökan de 27 oktober.

Upplägg och genomförande

Bra arrangemang från ITEA3

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.