Bicycle-to-Bicycle and Bicycle-to-Car Traffic Assistance System

Diarienummer 2016-03498
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 9 833 kronor
Projektets löptid juli 2016 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande i ITEA3 Proposers´ Days i Paris 13-14 september. Presenterade egna projektidén AVRUS - All vulnerable road users´ safety om säkerhet för utsatta trafikanter. Stort intresse och många kontakter.

Resultat och förväntade effekter

Förväntat resultat: Inlämnad ansökan de 27 oktober.

Upplägg och genomförande

Bra arrangemang från ITEA3

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.