Betongproportionering med krossballast

Diarienummer 2015-04555
Koordinator Cementa Aktiebolag - Cementa AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att skapa en ökad kunskap hos ballast- och betongtillverkare kring användning av krossballast i betong. Målsättningen var att föreslå enkla provningsmetoder för att bedöma de ballastegenskaper som är viktiga vid betongproportionering. Projektet har uppnått detta mål genom att föreslå ett provningsförfarande som ger relevant information om krossballastens lämplighet för betongtillverkning samt hur den påverkar betongproportioneringen. En filosofi för betongproportionering med krossballast har tagits fram men är inte verifierad.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har kommit fram till att kornkurva, kornform och vattenbehov är de egenskaper man i ett första skede skall analysera vid bedömning av krossgrus . Detta görs genom våtsiktning (kornkurva), lös packning/flödestid (kornform) och bruksutbredningsmått (vattenbehov). Krossgrusets egenskaper förbättras genom VSI-krossning och vindsiktning men effekten i betong måste ställas mot kostnaden för varje förbättringsåtgärd. Vid betongproportionering har grusmaterialets vattenbehov störst inverkan på cementpastavolymen, flyttillsatsmedelsdoseringen och stenhalten.

Upplägg och genomförande

Projektet består av flera delar som genomförts på olika sätt. En litteraturstudie baserad på tidigare krossballaststudier genofördes om hur ballastegenskaper inverkar på betongsammansättningen. Vad gäller provningsmetoder så har arbetet utförts som en kombination av litteraturstudie och metodtutveckling i laboratorium. Utvärderingen av olika metoder för att förbättra krossgrus har utförts via betongförsök i laboratorium. Proportioneringsfilosofin är huvudsakligen baserad på praktiska erfarenheter av betongtillverkning där betongtekniker intervjuats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.