Beslutsstöd för prognosticering av prostata cancer

Diarienummer 2015-01216
Koordinator ContextVision AB - Head quarters
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juli 2015 - april 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) - våren 2015