Berzelii Center EXSELENT för Etapp 3

Diarienummer 2012-01075
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för material- och miljökemi
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med den tredje fasen för centret EXSELENT (EXtremely SELective and ENanTio-selective nanoporous materials for controlled sorption and catalysis) var grundfästa samarbetet med våra akademiska och industriella partners och kvarstå som en enhet efter centrets fas fyra. Målet är att etablera EXSELENT som ett världsledande center kring porösa material, med aktiviteter som är viktiga både för akademisk och industriell forskning.

Resultat och förväntade effekter

Alla projekt ska ge ny signifikant kunskap och kommuniceras brett. Vi syftade till att publicera minst 30 artiklar i journaler med en så kallad ´impact factor´ >5 och 15 med ´impact factor´ >8, dessa mål överskreds stort. Den akademiska outputen från centret kan bedömas från centrets digra publikationslista. När det kommer till centrets kommersiella output så har centret bidragit till tre patentansökningar och två kommersialiserade datorprogram.

Upplägg och genomförande

Forskningsprogrammets tre områden valdes ut efter kompetens och industriellt intresse. Flera projekt har involverat flera av dessa områden. Runt hälften av projekten har haft industriella partners direkt inblandade och ett flertal projekt har haft multipla industriella partners.

Externa länkar

www.exselent.su.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.