Bergforsk-STRIM årligt möte

Diarienummer 2015-06644
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Genomförandet av den årliga konferensen -uppfyllt Mål: resultat från innovationsprojekt samt Innovationsprogrammet STRIM presenteras för en bredare publik -uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Konferensen är genomförd Effekter: Ökad kännedom om STRIMS projektportfölj och resultat både för deltagare i programmet och för en bredare publik.

Upplägg och genomförande

Uppläg och genomförande var lyckat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.