Bergforsk-STRIM årligt möte

Diarienummer 2015-06644
Koordinator Luleå tekniska universitet - Centre of Advanced Mining and Metallurgy
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Genomförandet av den årliga konferensen -uppfyllt Mål: resultat från innovationsprojekt samt Innovationsprogrammet STRIM presenteras för en bredare publik -uppfyllt

Resultat och förväntade effekter

Resultat: Konferensen är genomförd Effekter: Ökad kännedom om STRIMS projektportfölj och resultat både för deltagare i programmet och för en bredare publik.

Upplägg och genomförande

Uppläg och genomförande var lyckat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.