Beräkningsmetod för AEW end-fire-antenn

Diarienummer 2014-00922
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 125 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - februari 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

I samband med Saabs strategiska FoU-satsning på flygplansburna luftövervakningssystem har en brist på adekvat beräkningsprogramvara identifierats: det existerar inga utvecklingsverktyg för elektromagnetiska beräkningar tillämpbara för AESA radarantenner som opererar i s.k. end-fire mod. Projektet syftar till att utveckla ett sådant verktyg.

Förväntade effekter och resultat

Ett lyckat genomförande är en förutsättning för att därefter kunna inleda analys och utveckling av antennen till nästa generations flygburna radarövervakningssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Saab definierar de antennrelaterade problemställningarna, vilket mynnar ut i en kravspecifikation för programvaran. Lunds Universitet studerar den vetenskapliga litteraturen och föreslår en angreppsmetod. Koden utvecklas i omgångar och testas på successivt mer detaljerade geometrier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.