Bekämpa åldrandets hjärnsjukdomar

Diarienummer 2018-04251
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Bidrag från Vinnova 1 498 876 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och stroke, är åldrandets stora folksjukdomar som årligen drabbar ca 70 000 personer till en kostnad för samhället på ca 80 miljarder kr. På grund av en ökad åldrande befolkning förväntas kostnaderna för dessa sjukdomar att stiga dramatiskt i framtiden. Projektet syftar till att skapa en dynamisk, innovativ och förnybar samverkansform och miljö med en djärv vision samt realistiska delmål och innovationsprojekt. Projektets målsättningen är att minska patienters lidande och samhällets kostnader som orsakats av dessa sjukdomar.

Förväntade effekter och resultat

Deltagarna kommer att bilda en stark projektgrupp, vars olika styrkor och kompetenser förväntas ge synergieffekter i projektarbetet och resultera i en samverkansform som kan leverera: (1) innovativa metoder för att hindra insjuknande (prevention); (2) nya farmakologiska och medicinsk-tekniska behandlingar, (3) nya biomarkörer och hjärnavbildningsteknologier för sjukdomsdiagnostik, samt för patienturval och monitorering av läkemedelseffekter vid kliniska prövningar, och (4) effektivare vårdkedjor.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledarna tillsammans med deltagarna skall genomföra projektarbetet, som sker i gränsöverskridande möten mellan deltagare från akademi, näringsliv och sjukvårdspersonal, samt myndigheter och patientorganisationer. Projektgruppen omfattar världsledande entreprenörer och forskare som utvecklar nya behandlingar och diagnostiska instrument inom området Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och stroke, samt representanter för unga svenska läkemedelsbolag. Projektgruppens aktiviteter sker i personliga och webbaserade diskussioner och större möten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.