Bedömning av tillförlitlighet i muntliga utsagor: Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för säkrare migration

Diarienummer 2015-06192
Koordinator Göteborgs Universitet - Psykologiska institutionen
Bidrag från Vinnova 467 346 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ge ett konkret och kraftfullt bidrag för en rättssäkrare migration genom att fokusera på det som är den absoluta kärnan i alla migrationsärenden: den sökandes berättelse. Projektets mål var ett beslutsstöd som på ett tillgängligt vis skulle förmedla vetenskapligt förankrad kunskap med relevans för bedömning av en muntlig utsagas grad av tillförlitlighet.

Resultat och förväntade effekter

Det konkreta resultatet av projektet är ett vetenskapligt baserat beslutsstöd som ska överlämnas till Migrationsverket. Genom att implementera beslutsstödet i verkets arbete med att bedöma muntliga utsagor så förväntas bedömningarna, i högre grad än tidigare, förankras i vetenskapliga rön. Projektet har också genererat idéer för nya samarbeten, både nationellt och internationellt, och stimulerat det fortsatta arbetet med att säkerställa kvalitén på tillförlitlighetsbedömningar i migrationssammanhang.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av framstående forskare inom minnes- och rättspsykologi samt socialantropologi. Inledningsvis producerades en lista på relevanta teman som beslutsstödet skulle innehålla, t.ex. kopplingen mellan minne och tillförlitlighet. En referensgrupp bestående av internationella experter kom med värdefulla synpunkter inför författandet av skriften, bl.a. genom att diskutera listan med projektgruppen. Att det varit ett samarbetsprojekt mellan olika discipliner har varit en utmanande process som stimulerat till god kvalité på skriftens form och innehåll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.