Bärande utomhusträ

Diarienummer 2017-02712
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för byggnadsmekanik
Bidrag från Vinnova 2 342 700 kronor
Projektets löptid september 2017 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Syftet är att studera kemiskt modifierat trä för bärande utomhuskonstruktioner. Genom kemisk modifiering av träet med biocidfria medel fås ett material som är betydligt mindre fuktkänsligt, vilket i sin tur ger en ökad beständighet, mindre fuktdeformationer och bättre formstabilitet. Tekniken har använts i många år för icke-bärande tillämpningar (decking, utemöbler mm). Kunskapen om användbarheten för bärande konstruktioner är dock begränsad och det är detta som projektet "Bärande utomhusträ" vill ändra på. Förutom fura kommer även lövträ att undersökas,

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas leda till ny kunskap om möjligheterna med modifierat trä för bärande konstruktioner, med målsättningen att skapa nya marknader och högre värden för industrin genom miljösmarta biobaserade produkter för byggandet. Konkreta resultat som förväntas är: - det modifierade trämaterialets ytegenskaper, relevanta för limbarhet och ytbehandling - materialegenskaper för bärande konstruktioner:hållfasthet, styvhet och duktilitet - förbandslösningar - utformning av bärande utomhuskonstruktioner, fokus på hållbarhet och begränsat underhåll

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i arbetspaket som adresserar: modifiering och träslag, lim- och målningsbarhet och konstruktion. Genom användning av en pilotanläggning för modifiering och en kommersiell modifieringsanläggning har projektet möjlighet att producera modifierat trä. Genom deltagande parter kommer olika aspekter av konstruktioners beteende att täckas: mekaniska förband, limförband, konstruktioner för bygg (infrastruktur). Materialframtagning, provning och teoretisk modellering utgör de viktigaste arbetsmetoderna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.