Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Banöverbyggnad - en holistisk optimering av design och underhåll för ökad prestanda

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för industri och materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 3 330 600 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Uppfyllda syften och mål med projektet har varit att öka förståelsen för nedbrytning av spårgeometri, utveckling av en förbättrad metod för kontinuerlig mätning av spårstyvhet, samt att definiera riktlinjer för optimering av betongsliprar med eller utan slipermatta. En planerad fältstudie av inverkan av olika maskinella underhållsmetoder på långsiktig nedbrytning av spårkomponenter har inte kunnat utföras på grund av svårighet av få tillgång till spår.

Resultat och förväntade effekter

En sammanfattande teknisk rapport finns tillgänglig. Exempel på resultat inkluderar: (1) 20 år av spårgeometridata har analyserats. (2) Inverkan av sliperstoppning på spårgeometrinedbrytning har undersökts, och sliperdesign och optimala upplagsvillkor för att reducera spårnedbrytning har definierats. (3) En förbättrad metod för att mäta spårstyvhet har utvecklats. Resultaten kommer att bidra till att förbättra underhållsplanering och reducera livscykelkostnad och negativ miljöinverkan.

Upplägg och genomförande

Varje partner hade ansvar för olika delar av projektet men det mesta av arbetet utfördes via samarbete. Totalt har 9 fysiska möten och 9 telefonmöten hållits inom projektet. Resultaten från projektet är presenterade i 1 sammanfattande teknisk rapport, 8 delrapporter (inklusive 3 internationella konferensbidrag och 2 journalartiklar) samt 1 patent. Delar av projektet har utförts parallellt med det treåriga projektet IN2RAIL med finansiering från EU Horizon 2020.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-03012

Statistik för sidan