Bankomat

Diarienummer 2012-01769
Koordinator Indusec AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - november 2012
Status Avslutat