Balancing Active and Passive Safety

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag - Autoliv Research
Bidrag från Vinnova 2 278 275 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2014
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång FFI - Fordons- och trafiksäkerhet 2011-03-16
Slutrapport 2011-01146sv.pdf (pdf, 373 kB)

Syfte och mål

Projektet ledde fram till en metodologi för att förstå säkerhetsnyttan av att införa ny teknik i dagens fordonspark. Metodologin har en stor chans att bli en europeisk standard och därmed bidraga till att driva en utveckling mot optimalt säkerhetsutrustade bilar.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten var en bas i det pågående harminiseringsarbetet och kommer att vara en bas i kommande akademiska avhandlingar.

Upplägg och genomförande

Merparten av arbetet utfördes av industridoktoranden. även om ambitionen var att doktoranden skulle komma längre med avhandlingsarbetet så har projektet tryggat en direkt nytta för samhället och kommande avhandlingsarbete (inkl doktorandens eget).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2011-01146

Statistik för sidan