Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet

Diarienummer 2017-03715
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Bidrag från Vinnova 9 999 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration 2017 (autumn)

Syfte och mål

Syftet är att genom utformning av grönska och naturkvaliteter göra arbetsplatser mer avstressande och stimulerande. Åtta specifika kvaliteter förväntas öka trivsel, empati, samarbetsvilja, lärande, avstressning och återhämtning. Målet är att ta fram bedömningssystem för restorativa arbetsplatser på fastighetsnivå och för mer sammanhängande arbetsområden. Det övergripande målet är främst ökad social hållbarhet, men åtgärderna gynnar även ekologisk och klimatmässig hållbarhet. Dessutom förväntas samverkan mellan fastighetsägare och kommun öka.

Förväntade effekter och resultat

Bättre arbetsklimat leder till bättre lärande, kreativitet och produktion, mindre sjukskrivningar och högre lönsamhet för företagen. Varje procentenhet minskad sjukskrivning sänker statens kostnad med 300 miljoner kronor, förutom arbetsgivares minskade kostnader. De värderingsverktyg som här utvecklas skall kunna användas i alla skeden från plan, projektering, bygg till drift. Med en svensk modell för restorativa arbetsplatser ökar det internationella intresset för våra arkitekter och byggare, samt intresset för inflyttning av internationella företag.

Planerat upplägg och genomförande

Nio fastighetsägare medverkar med 39 byggnader, skolor, förskolor, sjukhus, kontor och polishus med häkten etc. I ett första steg skickas enkäter ut till fastigheternas hyresgäster och användare för att ta reda på hur de upplever sin miljö idag. Dessutom gör fastighetsägarna med hjälp av experter en självskattning av de åtta karaktärerna utifrån ett utvecklat protokollverktyg. Utifrån detta grundmaterial går man igenom vad och hur förbättringar kan göras. Andra året genomförs åtgärder och mot slutet av 2019 görs en ny värdering av förväntad kvalitet.

Externa länkar

http://restorativeworkplace.com/

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.