Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerade ytbeläggningar för krävande miljöer

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IEI
Bidrag från Vinnova 2 476 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att förbättra existerande ytbeläggningar för heta delar i gasturbiner och att utveckla verktyg för livslängdsbedömning av ytbeläggningarna. Samarbetet mellan de tre projektpartnerna har varit framgångsrikt. Sex metalliska ytbeläggningar och sju TBC-system (TBC - termiska barriärskikt) har studerats och ytbeläggningarna med bäst prestanda har identifierats. En existerande TCF-livslängdsmodell (TCF - utmattning genom termisk cykling) har vidareutvecklats och validering pågår avseende användning på APS TBCs. Projektmålen är uppfyllda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Metalliska ytbeläggningar och TBC-system framställdes och studerades. Projektarbetet har haft fokus på oxidations- och korrosionsbeteendet hos 6 MCRAlX ytbeläggningar, TCF prestanda hos 3 APS TBC-system och korrosionsresistens hos 4 SPS TBC-system. En befintlig TCF-livsmodell har vidareutvecklats för TCF-livsberäkning av APS TBC. Ett stort antal vetenskapliga artiklar har genererats. Projektresultaten är viktiga både för implementering av de undersökta ytbeläggningarna i gasturbiner och för utveckling av nya högtemperaturytbeläggningar med bättre prestanda.

Upplägg och genomförande

Projektarbetet har genomförts genom ett nära samarbete mellan Beijing General Research Institute for Mining and Metallurgy, Siemens Industrial Turbomachinery i Finspång och Division of Engineering Materials vid Linköpings universitet. Projektuppgifter har hanterats i arbetspaket, där deltagarnas ansvar och deltagande har tydligt specificerats. Fysiska projektmöten och regelbundna online-möten samt intensivt utbyte av information och resultat via e-post har varit viktiga för det framgångsrika samarbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06870

Statistik för sidan