Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad modellering av molnåterkopplingar och klimatförändringar med AI: Implikationer för alternativ energi

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
Bidrag från Vinnova 6 051 069 kronor
Projektets löptid november 2020 - november 2023
Status Pågående
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Syfte och mål

Syftet med projektet är för det första att banbryta en ny teknik för att förutsäga klimat förändra. Eftersom moln kontrollerar klimatkänsligheten för alla påfrestningar, grov representationer av moln i en global modell kommer att ersättas av vårt detaljerade moln systemet accelereras av AI. Informerad av en mer exakt förutsägelse av klimatförändringar, en bedömning kommer att göras om hur den optimala omfattningen och placeringen av alternativ energiförsörjning för norra Europa kommer att påverkas av klimatet fram till 2100.

Förväntade effekter och resultat

Vetenskapliga resultat kommer att publiceras i peer-reviewed tidskrifter och vid konferenser. En offentlig rapport kommer att skrivas om effekterna på förnybara resurser från klimatförändringarna och göras tillgänglig på webben. Olika media kommer att användas. Optimala placeringar av framtida anläggningar för solenergi, vind och vattenkraft över Sverige kommer att uppskattas. En slutrapport kommer att ges till intressentpartners. Att känna till framtida genomförbarhet för alternativa energikällor kommer att underlätta investeringar.

Planerat upplägg och genomförande

(1) med en enda kolumnmodell (SCM) version av en global klimatmodell, simulera en observerad storm; (2) inkluderar AI-scheman för moln och strålning i den globala modellen för SCM-testbädd, med träning i en 3D-högupplöst molnsimulering; (3) simulera klimatförändringar med den här AI-accelererade globala modellen, medan du tränar fullt ut schema; validera dagens simulering; och kvantifiera återkoppling av molnstrålning; (4) utvärdera effekterna för energiförsörjningen i samarbete med två energibolag och SMHI, med en simulering av den AI-accelererade globala modellen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 november 2020

Diarienummer 2020-03406

Statistik för sidan