Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AutoTwin-PRE

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Control Engineering Group
Bidrag från Vinnova 570 078 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - maj 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

AutoTwin-PRE undersökte förutsättningarna och färdplanen för ett större FoU projekt som föreställer sig ett ramverk för automatisk generering och uppdatering av Digitala Tvillingar med hög grad av autonomi och intelligens för processindustriella system. En gruvproduktionsmiljö kännetecknas ofta av många samverkande och beroende enhetsprocesser, och är därför en idealisk utgångspunkt för undersökningen. En FoU färdplan för automatisk generering och självkorrigering av digitala tvillingar med en hög grad av autonomi för processindustriella system har tagits fram.

Resultat och förväntade effekter

En FoU färdplan för automatisk generering och självkorrigering av digitala tvillingar med en hög grad av autonomi för processindustriella system har tagits fram. Den inkluderar och diskuterar hindren som behöver adresseras av ett uppföljningsprojekt och de nyttor som kan möjliggöras.

Upplägg och genomförande

AutoTwin-PRE var en genomförbarhetsstudie som skulle kartlägga förutsättningar för ett R&D projekt där resultatet var en roadmap. Arbetet var uppdelat i flera aktiviteter där projektgruppen analyserade state of the art, befintliga verktyg, samt förutsättningar i industrin. Projektet omfattade många deltagare och många olika aspekter, och därmed blev genomförandet spretig. Universiteten blev dessutom fördröjd i deras medverkan på grund av rekryteringssvårigheter. Arbetet hamnade därmed i otakt. Projektet kunde trots det slutföras enligt målsättningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 augusti 2021

Diarienummer 2020-02816

Statistik för sidan