Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatiska marknadsmekanismer för resursallokering i ett kommunikationsnätverk

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 4 240 000 kronor
Projektets löptid oktober 2001 - december 2004
Status Avslutat

Senast uppdaterad 13 november 2019

Diarienummer 2001-06251

Statistik för sidan