Automatisk tätning av flygplansstruktur med hjälp av snake robot

Diarienummer 2017-01505
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2016-02796-en