Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Automatisk konfigurering av ställverk för solcellsparker baserat på AI-teknologi - AutoKonfig

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Department of Management and Engineering
Bidrag från Vinnova 3 000 571 kronor
Projektets löptid oktober 2020 - september 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2020

Syfte och mål

Projektets mål är att rationalisera offerering och projektering av ställverk för solcellsanläggningar samt att kunna gå från projekt-baserat till mer standardiserade och automatiserade sätt att hantera offertförandet.

Förväntade effekter och resultat

Möjliggöra snabbare hantering av anbud och projektering med förhöjd kvalitét på underlaget, vilket öppnar upp för flera affärer till en mindre kostnad då både processen och anläggningarna standardiseras. Anläggningarna blir mer standardiserade och därmed mer kostnadseffektiva. Processen ger möjighet till en snabbare kommunikation med kunden där flera what-if scenarion kan diskuteras, och mer kundspecifika lösningar kan offereras till en lägre kostnad.

Planerat upplägg och genomförande

Kartläggning av nuvarande process som innefattar: berörda parter och ansvarsområden inom anbudsprocessen. 1. Hur ser beslutsvägar ut och vilka är utförarna. 2. Utifrån nuvarande process ska en ny och standardiserat arbetssätt tas fram för att rationalisera dagens processer och eliminera onödigt arbete. 3. Ta fram modulära 3D modeller som tillsammans med konfiguratorn AutoKonfig kan konfigureras till komplett anläggningar. 4. Skapa ett ramverk för automatiserad konstruktion och konfigurering baserat på Optimering och AI algoritmer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2020

Diarienummer 2020-02823

Statistik för sidan