Automatiserade fluidmekaniska beräkningar för komplexa industriella tillämpningar

Diarienummer 2015-04828
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - januari 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINN-Verifiering 2015 - höst

Syfte och mål

Syftet med projektet var att identifiera och verifiera förutsättningarna för att lansera en automatiserad simuleringstjänst på marknaden samt hitta nödvändig finansiering för att skapa ett framgångsrikt, globalt tillväxtföretag inom flödessimulering. Målet med projektet har uppfyllts till fullo.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter: Lanserad simuleringstjänst, pilotkunder som konverterats till betalande kunder samt en fullt finansierad tillväxtplan. Utfall: Simuleringstjänsten lanserad. Extern finansering genomförd.

Upplägg och genomförande

Verifiera olika kundmålgruppers behov och krav, samt anpassa funktioner och gränssnitt till dessa behov och krav, genom att genomföra ett antal pilotkundsprojekt. Säkra finansering av tillväxtplan genom att under projektets löptid presentera resultat och marknadspotential till möjliga investerare.

Externa länkar

Produktens/tjänstens hemsida. Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.