Automatiserad klinkersättning

Diarienummer 2013-02958
Koordinator CBOT AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Vi har i detta projekt analyserat plattsättningen på stora golv och kommit fram till att det finns ett stort behov för en automatisering. Vi har inhämtat och analyserat de krav som ställs på en maskin för automatiskplattsättning. Detta har gjorts genom att diskutera med ett flertal entreprenörer samt genom ett antal studiebesök på byggarbetsplatser. Med hjälp av ett antal tekniska förstudier har vi bedömt att det är troligt att en maskin kan byggas som både uppfyller branschens krav samt som kan bli lönsam.

Resultat och förväntade effekter

Vi bedömer att produktivitetshöjning med vår maskin kommer att i ett första steg ligga på 20 - 25%. I ett längre perspektiv kan vi nå 40-50% om den blir mer autonom. Med denna produktiviteshöjning finns det stora möjligheter att både minska kostnaderna för en plattsättningsentreprenör samt att finansiera en maskin. Plattsättning på stora golv är ett mycket repetitivt och slitsamt arbete. En maskin som automatiserar detta arbetsmoment kommer att väsentligt förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Upplägg och genomförande

I steg 1 och 2 har vi verifierat våra hypoteser kring behov, utformning av maskinen, kundnytta samt konkurrenssituationen. Vi har samlat in data genom diskussion med företag i branschen samt utfört studiebesök. Vi har byggt upp ett djupare samarbete med en av Sveriges ledande företag och tillsammans med dem tagit fram de krav som ställs på maskinen, diskuterat utformningen samt räknat på ekonomin kring maskinen. I steg 3 har vi tagit fram en affärsmodell där vi arbetat efter konceptet ´Business Model Canvas´, vilket fungerar utmärkt för den här typen av unga och innovativa affärsidéer.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.