Attending ITEA3 PO Days in Paris - AdaptFlow

Diarienummer 2016-03887
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 7 500 kronor
Projektets löptid september 2016 - oktober 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Attending ITEA3 PO days.

Resultat och förväntade effekter

Connecting to research institutes and academics from other countries, including Germany, Belgium, and France, as potential partners in ITEA projects.

Upplägg och genomförande

I prepared the poster and slides and presentation, and built a consortium.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.