Att köpa COTS applikationsprogramvara

Diarienummer 2014-03549
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Tjänstelyftet - Innovationsprojekt
Ansökningsomgång Tjänstelyftet - Innovationsprojekt 2014

Syfte och mål

Projektet har utrett fordonsindustrins möjligheter att handla standardfunktioner till fordon i form av COTS (Commercial Off The Shelf). Flera leverantörer ser ett växande intresse från sina kunder för kundfunktioner realiserade i mjukvara och överväger att utöka sitt erbjudande. Förutom samverkan mellan fordonstillverkare och leverantör har vi utrett marknaden för COTS genom att identifiera organisatoriska drivkrafter och utmaningar samt hur leverantörer upplever barriärer och trender.

Resultat och förväntade effekter

Vi har gått igenom de faser som är nödvändiga för att köpa mjukvarukomponenter som COTS. Genom att bygga en riktlinje för köp och försäljning av COTS och göra den öppen skapas möjligheter för fler leverantörer att börja erbjuda produkter. Detta bidrar till en ny marknad och leverantörsstruktur av COTS och vi har visat möjligheterna och barriärerna till win-win. Intervjustudierna har bidragit till marknaden genom att identifiera hinder och drivkrafter hos både fordonstillverkare och leverantörer.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som ett samarbete mellan AB Volvo, Arccore och Viktoria Swedish ICT. I arbetet med guideline för att köpa och sälja COTS mjukvarukomponenter har partnernas inköps- och försäljningsfunktioner arbetat fram en affärsmodell. I det tekniskt orienterade arbetspaketet har vi byggt en AUTOSAR-komponent med standardiserade gränssnitt som integrerades i befintlig produkt. I marknadsanalysen har intervjustudier gjorts för att identifiera organisatoriska drivkrafter och utmaningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.