Att angripa autofagi för potentiering av cancerbehandling

Diarienummer 2013-03681
Koordinator Sprint Bioscience AB - Sprint Bioscience
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2014
Status Avslutat