Återvinning av formpressad textil

Diarienummer 2013-03406
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 298 955 kronor
Projektets löptid november 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En ansökan om implementering har lämnats in.

Resultat och förväntade effekter

Mekaniska egenskaper i nivå med nyråvara har bevisats för formpressad PP/lin.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i enlighet med upplägget i ansökan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.