Ätdynamisk strukturdesign för framtidens matupplevelse och bättre hälsa

Diarienummer 2012-03619
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SIK Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har enligt sitt syfte tagit fram ett förslag till ett tvärvetenskapligt Tvärlivsprojekt av typ B där utformning och inriktning baseras på behosägarnas behov. Förslaget, med rubriken ätdynamisk strukturdesign, består av sju work packages. Det avsedda projektet syftar till att stärka behovsägarnas förmåga till utveckling av innovativa och såväl sensoriskt attaraktiva som hälsosamma produkter baserad på forskningsbaserad kunskap, med fokus på strukturens betydelse, kring det dynamiska samspel som äger rum mellan mat och dryck i munnen under ´ätprocessen´.

Resultat och förväntade effekter

Det Typ B - projekt som förhoppningsvis blir resultatet av detta Typ A - projekt förväntas få stora effekter genom att det stärker behovsägarnas innovationsförmåga tack vare den helt nya kunskap om det dynamiska samspelet mellan mat, dryck och konsument under ätprocessen som projektet förväntas leda till. Projektets tvärvetenskapliga upplägg förväntas leda till forskningsresultat med breda tillämpningsområden och som ´ligger i framkanten´ när det gäller det dynamiska samspelet mellan mat, dryck och människa under ätprocessen vilket stärker svensk livsmedelsforskning.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i nära och mycket fruktbar samverkan mellan deltagande forskare och behovsägare med arbetssättet möten, korrespondens via e-mail samt telefon- och videokonferenser. Insatsen blev mindre än planerat genom att endast halva det sökta beloppet beviljades. Arbetet har därför fokuserats på att utveckla projekidén medan insatserna för att intressera fler företag att delta som behovsägare har blivit mindre än vad som hade varit önskvärt. Den samordning med projektet Aktivt åldrande som skulle göras enligt beslutsbrevet har fungerat smidigt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.