ATAC - Avancerad testautomation för komplexa mjukvaruintensiva system

Diarienummer
Koordinator CROSSCONTROL AKTIEBOLAG - CROSSCONTROL AKTIEBOLAG, Alfta
Bidrag från Vinnova 1 298 500 kronor
Projektets löptid september 2011 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet av projektet var att förbättra, kombinera och ta fram nya verktyg och metoder för automatiserade tester av komplexa mjukvaru-intensiva system. Existerande verktyg har omarbetats och förbättrats, baserat på inputs från projektet, och en hel ny linje av verktyg har tagits fram och utvecklat till produkt nivån. Integrationen med existerande utvecklingssystem är på väg and kommer att inkluderas in kommande releases av mjukvara produkter. Den aktuella releasen av CCSimTech inkludera alla nya verktyg och förbättringar av ATAC projektet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntningen för ATAC projektet var att höjer försäljningen av mjukvara licenser, tjänsteförsäljningen och en höjd bemanning i utlåningsavdelningen. Under projektet, en signifikant höjning av sålda licenser (under användning av en ny licens modell) kunde ses. Tjänsteförsäljningen har inte höjds under projektet, fast en stabilisering av antalet av tjänster baserat till ATAC projektet kunde ses. Bemanningen inom mjukvara utvecklingen har inte höjds i företaget, dock har antalet av utvecklarna som jobba med CCSimTech höjds.

Upplägg och genomförande

Projektet hade tre olika mål: 1. Förbättring av CCSimTech verktyget, som uppfylldes i fulla utsträckningen, och ledde till ett betydligt förbättrad produkt. 2. Samarbete i en fallstudie inom järnvägsindustrin som CCSimTech har en centralt roll i ledde till nya utvecklingsmål och en tydligt höjd antal av licenser för verktyget. 3. Sammarbete med akademiska partners (MDH, SICS) ledde till ett högt antal av inputs till utvecklingen och en möjlighet för samarbete framöver.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.