AstaZero Duglighetsprojekt - Provteknologi för aktiva säkerhetssystem och automatiserade fordon

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB - AstaZero AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 6 780 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - mars 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till kompetensuppbyggnad hos AstaZero inom de olika systemen för testning av automatiserade fordon av skilda slag.

Resultat och förväntade effekter

AP1 har utvecklat och driftsatt teknik för komplicerade trafikscenarion och benchmark av teknik för provningspositionering inom ISO Technical Specification 22133-1. AP2 har ökat robustheten i provningen av tunga fordon. Det ger kortare provtider, lägre kostnader, färre fel och högre tillförlitlighet i provresultaten. AP3 har automatiserat metoder för analys och rapportunderlag, videodokumentation, väderloggning och system för detektering av varningssignaler. AP4 har ökat provningseffektiviteten och sänkt kostnaden för AstaZeros kunder och industripartners.

Upplägg och genomförande

AP1: Det framtagna ISO-kommunikationsgränssnittet för styrning av olika leverantörers utrustning (målbärare) är grunden för styrning av komplicerade scenarier. AP2: Metoder och krav för testning av tunga fordon har jämförts med de för personbilar. AP3: Olika moment i provningen har automatiserats ytterligare, t ex videodokumentation och väderloggning AP4: Svagheteter har identifierats och åtgärdats. Instruktioner har tagits fram för att skapa effektiva, standardiserade arbetssätt och felsökningsscheman utarbetats, för att snabbare kunna identifiera och åtgärda fel.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 september 2020

Diarienummer 2017-05513

Statistik för sidan