Assessment of Food Quality : An Embedded Approach

Diarienummer 2011-02318
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 2 901 667 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar