Assessment of Food Quality : An Embedded Approach

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 2 901 667 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2013
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02318

Statistik för sidan