Artificiellt intelligent ekosystem för självförvaltning och hållbar livskvalitet i AAL

Diarienummer 2015-05624
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation,design och Teknik, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 5 433 698 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

CAMI är en ´Companion med självständigt mobil Interface´ i en ´Artificially intelligenta ekosystem för självförvaltning och hållbar livskvalitet i Ambient Assisted Living (AAL) ´. CAMI syftar till att skapa en ram med en nyskapande arkitektur att förlita sig från dess själva kärnan till dess högre skikt på artificiell intelligens och ger en sömlös integration av valfritt antal sensorer och hushållsmaskiner med kommersiella robotliknande plattformar. Cami´s mål är att bana väg för ´robots´ i fältet för AAL.

Förväntade effekter och resultat

CAMI kommer att erbjuda en fullt integrerad AAL för att stödja äldre vuxna i självhanterande sina dagliga aktiviteter på hem. CAMI kommer att öka möjligheten för äldre vuxna att vara direkta användarna av denna teknik. CAMI är en intelligent miljö med lärande och anpassa funktioner som skräddarsyr sina åtgärder till användarna. Således, den kommer innehålla en liten lärande barriär och hög acceptans. Syftet är att stödja användaren genom att främja självförvaltning och öka självständighet samtidigt lämna i max utsträckning möjligt initiativet till användaren.

Planerat upplägg och genomförande

CAMI systemet kommer att vara testats och validerats med slutanvändare. Det första kommer prototyper att testas med ett litet antal primära och sekundära användare; för det andra, flera användningsfall kommer att testas i laboratoriemiljö experiment. CAMI är organiserad i fem work-packages(WPs). Varje WP är gjord av flera uppgifter, och varje aktivitet motsvarar en verksamhet eller grupp av verksamheter med ett gemensamt mål sammanfattas av aktivitetens namn och beskrivning. Varje WP samordnas av en partner.

Externa länkar

http://www.es.mdh.se/projects/394-CAMI___Artificially_intelligent_ecosystem_for_self_management_and_sustainable_quality_of_life_in_AAL__Ambient_Assisted_Living_

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.