Artificiell intelligens för datorspel

Diarienummer 2011-00422
Koordinator Boldai AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Dataspelsutvecklare använder verktyg för att utveckla spel med realistisk grafik och fysik. Men tyvärr är spelkaraktärernas intelligens oftast bristfällig vilket begränsar spelvärdet för spelaren. Det saknas verktyg som underlättar utveckling av artificiell intelligens (AI) på ett effektivt och rationellt sätt. Syftet med projektet var att ta fram en innovativ produkt för att förenkla utveckling av AI i spel.

Resultat och förväntade effekter

Vi har utvecklat verktyget Brain Builder som möjliggör grafisk programmering av spellogik genom att dra och släppa regelblock. Eftersom alla spel i grunden är uppbyggda av regler och logik, inte bara beteendet hos spelkaraktärer, så vi utökade Brain Builder till ett verktyg som förenklar spelutveckling generellt och kan ersätta traditionell programmering. Brain Builder integrerades i spelmotorn Unity3D och finns nu till försäljning genom Unity´s webbshop.

Upplägg och genomförande

Vi har valt att arbeta enligt ´LEAN Startup´ modellen vilket innebär att vi arbetar iterativt nära kunden. Samtal med våra potentiella kunder har gett oss information om behov som inneburit att vi justerat vår produkt flera gånger för att matcha behoven. Ett besök på GDC i San Francisco gav oss ovärderlig info och kontakt med kunder och partners. Brain Builder är nu lanserad och vi arbetar på en uppföljare vid namn Blocksworld. Vår modell för grafisk programmering är patentsökt i USA.

Externa länkar

Köp Brain Builder här! Boldai´s hemsida med information om Brain Builder och kommande produkten Blocksworld.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.